KRINGEN

Kringen BOSS

Direct na de oprichting van de  “Bond van Oud Stoottroepers “  in 1946 werden er regionale afdelingen  opgericht.
Het doel was en is nog steeds  het onderhouden van vriendschapsbanden en de zorg voor elkaar.

Deze regionale afdelingen worden” Kringen” genoemd. De BOSS is dus ingedeeld in kringen. Dit vindt zijn oorsprong in het feit dat vroeger vaak eenheden werden geformeerd met mensen uit dezelfde landstreek of gemeente. Voorbeelden hiervan zijn namen als “Kring Eindhoven” of “Kring Zeeland”.

Tegenwoordig vormt men “Reünieverbanden” die dan onder een kringnaam lid zijn van de BOSS.
Voorbeelden hiervan zijn “Kring 07 = Reünieverband DB III” en “Kring 05 = Reünieverband Uruzgan”.

Alle initiatieven voor reünieverbanden die tot het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard behoren maar nog niet onder de” paraplu” van de BOSS vallen zijn welkom. De BOSS kan helpen met opstarten, ledenadministratie, startkapitaal en alle verdere ondersteuning.

Een lid van de BOSS kan lid zijn van meerdere kringen. Naast de jaarlijkse contributie van € 23,- (m.i.v 2017) betaalt men dan  per extra kring 50 % jaarcontributie per jaar meer.

Wat kunnen de activiteiten zijn in een kring?

Zomaar gezellig bijeenkomen, bijpraten, een borreltje, sterke verhalen, serieuze gesprekken. Maar ook een lezing, een uitstapje, enz. Iedere kring geeft hier zijn eigen invulling aan.
Iedereen is welkom,   de Stoter in werkelijke dienst, de oud dienstplichtig soldaat tot en met de (ex)  generaal en zo gebeurt het ook want allen zijn we STOTER!!

Veelal  zijn de partners ook  bij de activiteiten  aanwezig.

Meer informatie is elders op deze website te vinden onder: “ Geschiedenis van het RSPB“.

Momenteel zijn er negentien kringen actief.
De contactgegevens en de activiteiten/bijzonderheden van iedere  kring worden hieronder weergegeven.