Organisatie

Bestuur

Hoofdbestuur:

 • een voorzitter,
 • een vice-voorzitter,
 • een secretaris,
 • een penningmeester,
 • een tweede secretaris-penningmeester,
 • de commandant van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard qualitate qua,
 • de kringvoorzitters of diens vertegenwoordiger van de erkende kringen qualitate qua,
 • de voorzitter van de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers qualitate qua.

Dagelijks bestuur:

 • De voorzitter, vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de tweede secretaris-penningmeester vormen het Dagelijks bestuur en zijn belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.
 • Het dagelijks bestuur is bevoegd namens het Hoofdbestuur op te treden en is daaraan verantwoording verschuldigd.

Adviseurs:

 • de hoofdredacteur van “Strijdend Nederland”,
 • de voorzitter van de door de ALV aan te stellen commissie(s),
 • de vertegenwoordiger van de BOSS in het Veteranenplatform,
  zij wonen de vergaderingen van het Hoofdbestuur bij en kunnen gevraagd en ongevraagd het Hoofdbestuur van functioneel advies dienen. Zij ontvangen de agenda en de notulen. Zij hebben geen stemrecht in het hoofdbestuur.

Deskundigen:

Het hoofdbestuur kan zich ter vergadering laten bijstaan door een of meerdere externe deskundigen.

 

Kringen